Prenumerata

Prenumerata czasopisma ELEKTROINSTALATOR

Prenumerata jest możliwa w dwóch wariantach:

Wersja papierowa dotyczy prenumeraty tradycyjnych zeszytów naszego czasopisma w okresie podanym przez zamawiającego. Wersja PLUS zawiera całoroczną prenumeratę wersji papierowej oraz roczny dostęp do naszych zasobów elektronicznych w Portalu Informacji Technicznej.

Cena prenumeraty czasopisma ELEKTROINSTALATOR w 2019 r.:

* Do ceny prenumeraty papierowej dolicza się opłatę za dostawę czasopisma w wysokości 25 zł.

 

Zamówienie prenumeraty można składać na ogólnie dostępnych blankietach w:

na poniższe konto:

BANK PKO BP
24 1020 1026 0000 1002 0250 0577
Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.
00-950 Warszawa
skr. p. 1004

 

Prosimy o czytelne podanie na blankiecie:

Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia.

 

ABY ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ, PROSZĘ WYBRAĆ JEDEN Z PONIŻYCH KANAŁÓW: