Od redakcji 5/2020

ELektroinstalator5 2020 okl internet1Szanowni Państwo,

Łazienki i prysznice to obszary wysokiego ryzyka, dlatego wymagane środki ostrożności są odpowiednio rygorystyczne, a przepisy surowsze niż te dotyczące większości innych pomieszczeń. Środki ostrożności stosowane w łazienkach są oparte na: wytyczeniu stref, w których umieszczenie sprzętu elektrycznego jest ograniczone lub zabronione, ścisłym przestrzeganiu wymagań określonych dla każdej strefy, ustanowieniu połączenia ekwipotencjalnego między wszystkimi zewnętrznymi częściami metalowymi w danych strefach.

Więcej…

Od redakcji 6/2019

OkladkaSzanowni Państwo,

Upowszechnienie urządzeń elektrycznych w XIX w. zapoczątkowało badania nad wpływem prądu elektrycznego na organizm ludzki. Pierwszy przypadek porażenia prądem elektrycznym odnotowano w Niemczech w 1887 r.* Na przełomie XIX i XX w. prowadzono badania nad impedancją ciała człowieka ze szczególnym uwzględnieniem skóry oraz wpływu napięcia i częstotliwości prądu rażeniowego.

W latach 30. XX w. badano zależność czasu i natężenia prądu na organizmy żywe. Pierwszy raport na ten temat Międzynarodowa Komisja Elektrotechniki (IEC) opublikowała w 1974 r.

Podczas analizy zjawiska porażenia organizm ludzki jest traktowany jako odbiornik elektryczny o impedancji zależnej od drogi przepływu prądu, wilgotności naskórka, częstotliwości prądu, siły docisku elektrod, wartości napięcia, czasu trwania rażenia. W ściślejszym ujęciu porażenie prądem elektrycznym zachodzi wówczas, gdy człowiek dotknie dwóch punktów o różnych potencjałach elektrycznych.

W 1928 r. opisano zasadę zabezpieczenia różnicowego w przypadku kontaktu z wysokim napięciem. Pierwsze urządzenia różnicowoprądowe (RCD) zaprojektowane w latach 40. XX w. zaczęto stosować w instalacjach niskonapięciowych w przypadku awarii izolacji. Ich czułość wynosiła ok. 100 mA, a dekadę później ok. 30 mA, co było wystarczające, żeby zapobiec śmiertelnym obrażeniom osób mających kontakt z elementami pod napięciem.

Europejskim pionierem w zakresie badań nad wpływem prądu elektrycznego na człowieka, a także autorem kilku patentów w dziedzinie projektowania urządzeń różnicowoprądowych jest austriacki naukowiec dr Gottfried Biegelmeier. W 1957 r. zaprezentował urządzenie różnicowoprądowe z akumulatorem, które rozwiązywało problem niepożądanego wyzwalania urządzeń RCD podczas burz. Zastosował w nim obwód z opóźnieniem wyzwolenia minimum 10 ms, odpowiedni dla wszystkich wartości przepięć w sieci (typ G, z niem. das Gewitter, czyli burza). Stosowane obecnie typy RCD z opóźnieniem zadziałania (G, S) wykorzystują tę zasadę. Dr Biegelmeier przeprowadził też szereg eksperymentów na własnym ciele, aby potwierdzić znaczenie czułych wyłączników różnicowoprądowych (wystawiał się na działanie prądu przemiennego od 25 V do 220 V).

W instalacjach prądu przemiennego do 1 kV oraz prądu stałego do 1,5 kV, techniczne środki zabezpieczające przed dotykiem bezpośrednim, tj. dotknięciem części przewodzących, noszą nazwę środków ochrony podstawowej. Środki zabezpieczające przed dotykiem pośrednim, tj. dotknięciem części przewodzących, które mogą znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia urządzenia, noszą nazwę środków ochrony dodatkowej. Środki chroniące w obu wymienionych przypadkach noszą nazwę środków równoczesnej ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim.

W Polsce źródłem informacji na temat wypadków wskutek użytkowania energii elektrycznej jest Główny Urząd Statystyczny. Z analizy danych GUS** na temat śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym wynika, że następuje stała poprawa bezpieczeństwa elektrycznego. Odpowiedzialność za 45–50% lub nawet 70% tego typu wypadków ponosi człowiek. Sposobem stałego obniżania się liczby wypadków powinna być: po pierwsze – profilaktyka polegająca na podnoszeniu świadomości użytkowników urządzeń (kursy, egzaminy, uprawnienia, system dodatków motywacyjnych), po drugie – wprowadzanie do użytku sprzętu o specyfikacji zgodnej z wymaganiami dla urządzeń o środkach równoczesnej ochrony bezpośredniej i pośredniej.

Oprac. na podst. materiałów Andrzeja Sumorka i firmy Eaton

 *Gierlotka S., Poznanie wpływu prądu elektrycznego na człowieka. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG 43 (2015), 147–150

 ** Statystyki GUS nie zawierają informacji na temat okoliczności wypadków elektrycznych. Takich danych na skalę ogólnokrajową, jak dotąd, nie zbiera się ani nie analizuje. W zestawieniach GUS określone jest tylko miejsce wypadku, jednak nieprecyzyjnie.

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem