Od redakcji 9/2021

Szanowni Państwo,

9Unia Europejska planuje, aby do 2050 r. cała wspólnota stała się neutralna dla klimatu. Eksperci szacują, że transformacja energetyczna Polski wymaga inwestycji na kwotę ponad 1,5 bln zł. Zmiany związane z Zielonym Ładem dotkną niemal każdą dziedzinę gospodarki i będą wiązać się nie tylko z transformacją energetyczną, lecz także daleko idącą elektryfikacją i cyfryzacją przemysłu. W unijnym planie działania do 2050 r. przewidziano, że wskaźnik elektryfikacji w ramach wspólnoty europejskiej powinien się co najmniej podwoić. Inteligentna elektryfikacja może prowadzić do wielomiliardowych korzyści i wygenerowania nawet 2 mln nowych miejsc pracy w Europie.

Więcej…

Oświetlenie awaryjne

Systematyka oświetlenia awaryjnego (wg PN-EN 1838:2013-11)Oświetlenie awaryjne spełnia ważną rolę w zapewnieniu bezpiecznego użytkowania budynków oraz innych obiektów budowlanych. Pod względem funkcji dzieli się na oświetlenie zapasowe, umożliwiające bezpieczne kontynuowanie lub zakończenie wykonywanych czynności oraz oświetlenie ewakuacyjne zapewniające bezpieczną ewakuację pomieszczeń lub stref (rys. 1).

Wprowadzenie
Składnikiem oświetlenia ewakuacyjnego oprócz opraw są podświetlone znaki wskazujące kierunek ewakuacji. Oba rodzaje oświetlenia awaryjnego powinny działać w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego. Należy także pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 22 czerwca 2010 r., nr 109, poz. 719) oświetlenie awaryjne stanowi element ochrony pożarowej obiektu.

Przepisy
Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1] w art. 5. 1. nakazuje projektować i budować obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in. bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo użytkowania. Oba te wymogi wiążą się m.in. z oświetleniem dróg ewakuacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2] zawiera szereg zapisów dotyczących oświetlenia awaryjnego. W dziale VI poświęconym bezpieczeństwu pożarowemu zawarto warunki, jakie musi spełniać budynek z punktu widzenia bezpiecznego jego użytkowania. Zgodnie z punktem 4 ustępu 1 w §207 jednym z nich jest zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi. Jest rzeczą oczywistą, że nie może się to odbywać w ciemności. Szczegółowe wytyczne dotyczące oświetlenia awaryjnego zawiera §181 umieszczony w rozdziale 8 działu IV dotyczącego wyposażenia technicznego budynków. Zgodnie z zapisami zawartymi w wymienionym paragrafie oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować w pomieszczeniach, w których nawet krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne. Czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do potrzeb wynikających z charakteru pomieszczenia, wykonywanych w nim czynności itp. W Rozporządzeniu zawarto wykaz pomieszczeń, w których należy instalować oświetlenie ewakuacyjne (tablica 1). Niestety prawodawca na liście obiektów wymagających instalowania oświetlenia ewakuacyjnego nie umieścił wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Powstające ostatnio wysokie tego typu obiekty pod względem potrzeb ewakuacyjnych nie różnią się od budynków zamieszkania zbiorowego. Wśród ich mieszkańców są również osoby niepełnosprawne.

Wykaz pomieszczeń oraz dróg ewakuacyjnych, w których należy instalować oświetlenie awaryjne (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.)

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać nie krócej niż jedną godzinę licząc od momentu zaniku oświetlenia podstawowego. Ponadto w pomieszczeniach użytkowanych przy wyłączonym oświetleniu podstawowym, takich jak sale kinowe czy sale teatralne, należy instalować oświetlenie dodatkowe zasilane dopuszczalnym długotrwale bezpiecznym napięciem (np. 24 V AC).

 

(...)

 

mgr inż. Janusz Strzyżewski

Pełna wersja artykułu w EI 4/2015 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem