Od redakcji 9/2021

Szanowni Państwo,

9Unia Europejska planuje, aby do 2050 r. cała wspólnota stała się neutralna dla klimatu. Eksperci szacują, że transformacja energetyczna Polski wymaga inwestycji na kwotę ponad 1,5 bln zł. Zmiany związane z Zielonym Ładem dotkną niemal każdą dziedzinę gospodarki i będą wiązać się nie tylko z transformacją energetyczną, lecz także daleko idącą elektryfikacją i cyfryzacją przemysłu. W unijnym planie działania do 2050 r. przewidziano, że wskaźnik elektryfikacji w ramach wspólnoty europejskiej powinien się co najmniej podwoić. Inteligentna elektryfikacja może prowadzić do wielomiliardowych korzyści i wygenerowania nawet 2 mln nowych miejsc pracy w Europie.

Więcej…

Układy zasilania rezerwowego (1)

Nowa seria zasilaczy UPS marki EVER – SINLINE RT i RT XLUkłady zasilania rezerwowego stanowią podstawowe zabezpieczenie przed przerwami w dostawach energii dla odbiorników wrażliwych. Wśród nich znajdują się rozwiązania oparte na specyficznych układach sieci, urządzenia energoelektroniczne z akumulatorami, agregaty prądotwórcze oraz systemy DRUPS. W pierwszej części artykułu przedstawione zostaną układy sieci z rezerwą jawną i ukrytą oraz zasilacze UPS z akumulatorami.

Wprowadzenie
Odbiorca korzystający z energii elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej musi liczyć się z występowaniem przerw w jej dostawie. Niektóre z nich zależą bezpośrednio od dostawców energii, a ściślej rzecz biorąc od przedsiębiorstw zarządzających sieciami zasilającymi. Przy czym mogą to być przerwy planowane lub nieplanowane. Pierwsze z nich związane są z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, przebudową lub rozbudową sieci elektroenergetycznej. Groźniejsze są przerwy nieplanowe, ponieważ nie można się przygotować na ich wystąpienie. Spowodowane są przypadkowym uszkodzeniem infrastruktury zasilającej. Tego typu awarie najczęściej spowodowane są przez warunki atmosferyczne oddziałujące bezpośrednio na napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego (230/400 V), średniego (15-20 kV) napięcia, a także linie przesyłowe wyższych napięć.

Tego typu sieci nierzadko przebiegają przez tereny zadrzewione i z tego powodu są narażone na uszkodzenia przez łamiące się gałęzie i drzewa. Sytuacje takie mają miejsce w trakcie silnych wiatrów i anomalii pogodowych, coraz częściej występujących w naszym kraju.

Podział przerw w dostawie energii elektrycznej w zależności od czasu ich trwania (wg § 40 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznegoZabezpieczeniem przed skutkami przerw w dostawie energii elektrycznej są systemy zasilania rezerwowego i awaryjnego. Przy czym zasilanie rezerwowe zwykle ma za zdanie umożliwienie kontynuacji normalnej lub ograniczonej eksploatacji obiektu lub/i działanie urządzeń technologicznych i ochronnych np. pożarowych, natomiast podstawowym zadaniem zasilania awaryjnego jest ochrona osób przebywających w obiekcie i umożliwienie im bezpiecznej ewakuacji. Niniejszy tekst poświęcony jest urządzeniom związanym przede wszystkim z zasilaniem rezerwowym.

Przepisy
Zgodnie z § 13 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 93, poz. 623) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej ma obowiązek zapewnienia ciągłości oraz niezawodności jej dostarczania przy zachowaniu odpowiednich parametrów jakościowych. Jednocześnie zgodnie z zapisami zawartymi w § 42 wym. rozporządzenia odbiorcy powinni być powiadamiani o planowanych wyłączeniach z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. § 40 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2008 r., nr 162, poz. 1005) dzieli przerwy w dostarczaniu energii w zależności od czasu ich trwania (tablica 1).

Rozporządzenie określa ponadto dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych i nieplanowanych. Czasy te zależą od tego, do jakiej grupy przyłączeniowej należy odbiorca energii elektrycznej (tablica 2). Przy czym dla odbiorców zaliczonych do grup I, II, III oraz VI czasy te powinny być określane w umowach o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowach kompleksowych.

Dopuszczalne czasy planowanych i nieplanowanych przerw w dostawie energii elektrycznej (wg § 40 ust. 4 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Większość budynków mieszkalnych, a także wiele obiektów biurowych i użyteczności publicznej zasilana jest liniami 230/400 V, a więc należy do grupy IV lub V. Ze względu na wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego jest to z reguły grupa IV. Do grupy V zaliczają się budynki jednorodzinne, z wyjątkiem większych rezydencji, które ze względu na wymaganą większą moc należą do grupy IV.

Drugim dokumentem zawierającym zapisy związane z zasilaniem rezerwowym jest rozporządzenie określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

(...)

 

mgr inż. Janusz Strzyżewski

Pełna wersja artykułu w EI 6/2015 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem