Od redakcji 7-8/2022

okladka Eeltroin 7 2022 iintSzanowni Państwo,

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii jest wysokie nie tylko ze względu na postawione przez Komisję Europejską cele klimatyczne, lecz także – a może przede wszystkim – ze względu na potrzebę przynajmniej częściowego uniezależnienia się energetycznie naszego kraju. Potrzebę tę drastycznie uwypukliła wojna w Ukrainie i europejskie sankcje nałożone na rosyjskiego agresora. Zgodnie z wiążącym dla Polski unijnym celem redukcji emisji o 55% w 2030 r. nasz kraj będzie zobligowany pozyskiwać ponad 18 GW mocy z elektrowni wiatrowych na lądzie.

Więcej…

Spis treści

Spis Treści 7-8/2022

1 OD REDAKCJI

RYNEK

3 Ceny produkcji sprzedanej, materiałów budowlanych i robót elektroinstalacyjnych – GUS, Sekocenbud, Euler Hermes

4 WYDARZENIA

6 PRODUKTY

TECHNOLOGIE

8 Bosch wchodzi na rynek elektrolizy wodorowej

NAUKA

9 Zużyte opony jako ognioodporne materiały przewodzące prąd

OCHRONA

10 Ochrona infrastruktury krytycznej – Milestone Systems

BADANIA

11 Aż 70% Polaków dostrzega w swojej okolicy inwestycje w rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną – PKEE

ANALIZY I PROGNOZY

12 Napęd do transformacji energetycznej prognoza dotycząca pojazdów elektrycznych dla USA i Europy – Euler Hermes

RAPORT

14 Polska energetyka wiatrowa – PSEW

ELEKTROMOBILNOŚĆ

16 Dotacje do samochodów elektrycznych – PSPA

KOMENTARZ

18 OZE szkodliwe dla środowiska? – Mariusz Hudyga, Eaton

METROLOGIA

20 Wyższe harmoniczne prądu we współczesnym gospodarstwie domowym – Kacper Szadkowski, Grzegorz Hołdyński, Politechnika Białostocka

TECHNOLOGIE

27 Wodór – zielone złoto. Ogniwa paliwowe, czyli prąd z wodoru, cz. 3 – Sebastian Kozikowski, Krzysztof Szymlek, Urząd Dozoru Technicznego

ELEKTROMOBILNOŚĆ

32 Samochody elektryczne. Technologie i infrastruktura – cz. 1

TECHNOLOGIE

38 Małe reaktory modułowe (SMR) – NCBJ, Ministerstwo Energii

44 Energetyka wiatrowa. Turbiny wiatrowe – cz. 1

OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI

50 Uziemienia elektrostatyczne kontrolowanie ładunków elektrostatycznych w strefach zagrożenia wybuchem, cz. 1 – Grupa Wolff

HISTORIA

56Historia zakładów inż. Kazimierza Szpotańskiego – Sławomir Zieliński

KADRY

59Zatrudnianie pracowników z Ukrainy a wymagania BHP – W&W Consulting

60 EI POLECA

Spis Treści 6/2022

1 OD REDAKCJI
 
3 WYDARZENIA
 
RYNEK
4Ceny produkcji sprzedanej, materiałów budowlanych i robót elektroinstalacyjnych – GUS, Sekocenbud, Euler Hermes
 
ENERGETYKA
5 Polski przemysł pod presją. Rola umów OZE w redukcji kosztów i emisji produkcji – Forum Energii
 
RAPORT
6 Transformacja energetyczna w Polsce – Edycja 2022 – Forum Energii
 
NAUKA
7 Prototyp generatora pięciofazowego – Politechnika Gdańska
 
8 PRODUKTY
 
PRZEWODY, KABLEI OSPRZĘT
9 Ethernet jednoparowy: Infrastruktura dla IioT
 
TECHNOLOGIE
15 Wodór – zielone złoto. Jak i dlaczego, czyli technologie wytwarzania wodoru, cz. 2 – Sebastian Kozikowski, Krzysztof Szymlek, UDT
 
UKŁADY I SYSTEMY ELKEKTROENERGETYCZNE
20 Szybkie zmiany napięcia w układach elektroenergetycznych – Radosław wiśniewski (ASTAT), Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko (Politechnika Białostocka)
 
METROLOGIA
24 Pomiary poziomów PEM w środowisku, cz. 5 – Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
30 Życie z poczuciem bezpieczeństwa w środowisku „zanieczyszczonym” falami elektromagnetycznymi – Jarosław Kwiatkowski, WAVE-TEST
34 Analiza przypadku. Awaria silnika trójfazowego – FLUKE
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
36 Ceny energii elektrycznej i sposoby jej oszczędzania – URE, RACHUNEO.PL, CENA-PRADU.PL
 
EDUKACJA
40 EKOUDT w klimacie OZE. Kompetencje instalatorów pod pieczą UDT – Mariusz Wasilewski, Mariusz Ossowski, UDT
 
BHP
43 Skala wypadków przy pracy – jaki kluczowy błąd popełniają pracodawcy? – W&W Consulting
 
44 EI POLECA

Spis Treści 5/2022

1 OD REDAKCJI
 
3 WYDARZENIA
 
RYNEK
6 Ceny produkcji sprzedanej, materiałów budowlanych i robót elektroinstalacyjnych – GUS, Sekocenbud, Euler Hermes
7 Ile może zyskać sektor produkcyjny dzięki optymalizacji zużycia energii? - Siemens Financial Services
 
8 PRODUKTY
 
KOMENTARZE I OPINIE
9 Co ogranicza rozwój elektromobilności w Polsce? – Bartłomiej Jaworski, Eaton
 
AUTOMATYKA
10 Smart Home – inteligentny budynek dla każdego, cz. 2 – Paweł Kwasnowski, AGH
 
INSTALACJE I SYSTEMY ELEKTRYCZNE
17 Rola prądu stałego w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia – Michał Czyż, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
 
TECHNOLOGIE
20 Wodór – zielone złoto. Szansa czy wybór, a może jedno i drugie?, cz. 1 – Sebastian Kozikowski, Krzysztof Szymlek, UDT
 
TELEKOMUNIKACJA
25 Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.01 i sieci 5G, cz. 4 – KIGEiT Fundacja, Digitalpoland
 
METROLOGIA
30 Pomiary elektryczne w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej – Andrzej Książkiewicz, Astat
KOMPENDIUM
 
34 Pole elektromagnetyczne (PEM), cz. 4. Prawna ochrona człowieka i środowiska przed PEM – Ministerstwo Cyfryzacji, Instytut Łączności
 
MAGAZYNY ENERGII
38 Superkondensatory – Cezary Rudnicki
 
RAPORT
40 Najczęstsze cyberataki w Europie – ALLOT
 
BHP
41 Ciężkie wypadki przy pracy – W&W Consulting
 
ZAPROSZENIE
42 XXVII Kongres Techników Polskich, V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich – FSNT-NOT
 
44 EI POLECA

Spis Treści 4/2022

1 OD REDAKCJI

3 WYDARZENIA

RYNEK

4 Ceny produkcji sprzedanej, materiałów budowlanych i robót elektroinstalacyjnych

5 Nowy oddział WEG w Polsce – WEG

Elektronapędy i magazyny energii od Elimen Group – Elimen Group

ENERGETYKA

6 Plan rozwoju systemu przesyłowego w latach 2023–2032 – CIRE.PL, PSE

8 Magazyn ciepła współpracujący z OZE w domu jednorodzinnym – IEO

9 Pierwsza mikrosieć w Polsce – Tauron Polska Energia

NAUKA

10 Projekty dotyczące energetyki odnawialnej. Wirtualny asystent do zarządzania energią

11 Pracownia badań i certyfikacji EMC – PAP-Nauka w Polsce

EDUKACJA

12 Edukacja w zakresie technologii inteligentnych budynków – Siemens

13 Energetyka w chmurze – ABB

KOMENTARZ

14 Mimo zmian fotowoltaika nadal będzie opłacalna – Bartłomiej Jaworski, Eaton

15 PRODUKTY

AUTOMATYKA

17 Smart Home – inteligentny budynek dla każdego, cz. 1 – Paweł Kwasnowski, AGH

TELEKOMUNIKACJA

23 Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.01, sieci 5G, cz. 3 – Fundacja Digitalpoland, KIGEIT

OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI

28 Ochrona przeciwpożarowa magazynów energii li-ion – Anna Biłek-Gorzkiewicz, Promac

33 Cyberbezpieczeństwo falowników fotowoltaicznych – Aleksander Babś, Advant

KOMPENDIUM

38 Pole elektromagnetyczne (PEM), cz.3 – Ministerstwo Cyfryzacji, Instytut Łączności

BHP

41 Jak pracodawcy powinni zadbać o zdrowie pracowników? – W&W Consulting

NORMY

42 Projekt rozporządzenia w kwalifikacjach osób zajmujących się eksploatacją określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – Rządowe Centrum Legislacji

44 EI POLECA

Spis Treści 2/2022

1 OD REDAKCJI

3 WYDARZENIA

4 TARGI

RYNEK

5 Ceny produkcji sprzedanej, materiałów budowlanych i robót elektroinstalacyjnych

6 PRODUKTY

ENERGETYKA

7 Kodeks Dobrych Praktyk pomoże energetycznym inwestycjom – PZPB

RAPORT

8 Największe europejskie gospodarki mogą nie osiągnąć celów klimatycznych – Eaton Electric

BADANIA

10 Co elektroinstalatorzy sądzą o usterkach instalacji elektrycznych oraz kierunkach rozwoju branży elektroinstalacyjnej? – Eaton Electric

12 NUKA I TECHNIKA

TELEKOMUNIKACJA

13 Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G – cz. 1 – Fundacja DigitalPoland, KIGEiT

INSTALACJE I SYSTEMY ELEKTRYCZNE

20 Wysokonapięciowe linie napowietrzne a osad lodowy na przewodach – Aleksandra Rakowska

KOMPENDIUM

24 Pole elektromagnetyczne (PEM) – cz. 1 – Ministerstwo Cyfryzacji

ELEKTROMOBILNOŚĆ

28 Problem serwisowania aut elektrycznych i hybrydowych – Anna Biłek-Gorzkiewicz

OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI

32 Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe i podstawowe metody ochrony urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem – Radosław Kowalczyk, DACPOL

NORMY I PRZEPISY

35 Wpływ czynników zewnętrznych na urządzenia elektryczne – Eaton Electric

BRANŻA

38 Polski przemysł elektrotechniczny i elektroniczny w 2020 r. – cz.2 – Janusz Nowastowski, PIGE, RFPEiE SEP

44 EI POLECA

Spis Treści 1/2022

1 OD REDAKCJI

3 WYDARZENIA

4 KONKURSY I NAGRODY

RYNEK

5 Ceny materiałów i robót elektroinstalacyjnych – grudzień 2021 r.

6 Modernizacja świetlenia w budynku

7 PRODUKTY

RAPORT

8 ELEKTROBAROMETR 2021. Jak elektroinstalatorzy oceniają miniony rok i najbliższą przyszłość?

NAUKA

9 Z 5 komputerów można pozyskać nawet gram złota – Łukasiewicz – Instytut Tele i Radiotechniczny

TECHNOLOGIE

10 4 dziedziny cyfrowych innowacji, które szczególnie zyskają na wdrożeniu 5G – HITACHI ENERGY POLAND

12 Tagi RFID coraz popularniejsze – ETISOFT

13 Światłowody jako inteligentne systemy ochrony obwodowej – FOTECH

OZE

14 Nowy rok pod znakiem ery słońca – Instytut Energetyki Odnawialnej

AUTOMATYKA

15 Automatyka – niezbędne narzędzie do rozwoju biznesu w 2022 r.? – FITECH

16 Idea budynku inteligentnego – Dariusz Sajewicz

TECHNIKA OŚWIETLENIOWA

20 Diody świecące LED

26 Metody sterowania oświetleniem

NORMY I PRZEPISY

28 Nowa etykieta energetyczna dla sprzętu oświetleniowego – KAPE, PZPO „Pol-Lighting”

35 BREEAM I LEED – systemy certyfikacji energetycznej w oświetleniu LED – LUXON

OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI

30 Prawidłowa ochrona przeciwprzepięciowa a ogólne warunki ubezpieczenia źródeł światła – Jarosław Wiater

BHP

38 Praca w sezonie zimowym. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy? – W&W CONSULTING

39 Drabina dla elektryka – KRAUSE

BRANŻA

40 Polski przemysł elektrotechniczny i elektroniczny w 2020 r. – cz. 1 – Janusz Nowastowski

44 EI POLECA

Spis Treści 12/2021

2 Apel Prezesa SEP
 
3 OD REDAKCJI
 
5 WYDARZENIA
 
RYNEK
8 Ceny materiałów i robót elektroinstalacyjnych – listopad 2021 r.
 
9 PRODUKTY
 
BADANIA
10 Co Polacy sądzą o zmianie klimatu – Europejski Bank Inwestycyjny
 
EKOLOGIA
11 Apel o szybsze przejście na wydajne energetycznie oświetlenie LED – Signify
 
12 NAUKA
 
OZE
13 Prognoza dla nowych mocy z fotowoltaiki – IEO
14 Protest przeciwko zmianom sposobu rozliczania prosumentów
 
RAPORT
16 Jak elektromobilność zmieni rynek pracy w Polsce? – PSPA
 
TECHNOLOGIE
18 Sztuczna inteligencja w PV. Energia z fuzji jądrowej
19 Bliźniak cyfrowy dla sieci energetycznych – Hitachi Energy Poland
20 5G zapewni rozwój polskiej gospodarce – Ericsson
 
GRZEJNICTWO
21 Zastosowanie energii elektrycznej w ogrzewaniu budynków
25 Pompy ciepła
 
KABLE, PRZEWODY I OSPRZĘT
30 Elektryczne kable i przewody grzejne
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
34 Analiza energetyczna budynków
 
BHP
42 System BHP w firmie – brak warunków przestał być argumentem – W&W Consulting
 
FELIETON
40 Elektryczny humor z kart katalogowych – Witold Hoppel
 
43 EI POLECA
 
44 PRENUMERATA

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem