Od redakcji 5/2016

OkładkaNa początku czerwca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącej OZE. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie wreszcie obowiązywała bez kolejnych zmian przynajmniej przez kilka najbliższych lat. Według opinii rządu mamy obecnie najnowocześniejszą ustawę w Europie – ustawę, która zagwarantuje osiągnięcie 15% udziału energii pozyskiwanej ze wszystkich źródeł odnawialnych w jej całkowitym zużyciu do 2020 r.

Więcej…

Automatyczne przełączniki zasilania produkcji ABB

Pewność zasilania jest jednym z najistotniejszych czynników w procesach przemysłowych. Niespodziewana przerwa w zasilaniu może spowodować uszkodzenie urządzeń i wiąże się z kosztami przestojów i ewentualnych remontów. Automatyczne przełączniki zasilania są stosowane w celu wyboru jednego z dwóch źródeł zasilania i przełączania między nimi w przypadku awarii, przeciążenia lub konieczności wykonania konserwacji zasilanych urządzeń.

 

12

 

Automatyczny przełącznik zasilania składa się z przełącznika, napędu silnikowego i sterownika. W przypadku zaburzenia napięcia zasilania podstawowego, po upływie nastawionego opóźnienia linia jest rozłączana. Następnie odbywa się rozruch generatora awaryjnego i po ustabilizowaniu się napięcia w linii rezerwowej załączone zostaje zasilanie rezerwowe. Po powrocie napięcia do wartości znamionowej w linii zasilania podstawowego procedura przełączania również przeprowadzana jest automatycznie.

Od lutego bieżącego roku automatyczne przełączniki zasilania produkcji ABB oferowane są na dwa sposoby. Aparaty na prądy 160-2500 A można kupić w wersji kompletnej okablowanej ze sterownikiem lub (np. w przypadku niejednoczesnego zakupu) przełącznik z napędem silnikowym i sterownik do automatycznego przełączania jako osobne produkty. W przypadku aparatów mniejszych na zakres prądowy 40-125 A możliwy jest tyko drugi wariant zakupu – przełącznik z napędem silnikowym, sterownik i akcesoria łączeniowe jako oddzielne produkty.

W ofercie ABB znajdują się sterowniki w trzech wersjach: OMD200, OMD300 i OMD800 – z wyświetlaczem LCD. Sterowniki OMD mierzą: napięcie w liniach 3-fazowych i 1-fazowych oraz częstotliwość Linii 1 i Linii 2. Sterowniki monitorują: brak napięcia, nadmierne obniżenie lub podwyższenie napięcia, brak fazy, niesymetrię napięć i niewłaściwą częstotliwość. Sterownik OMD800 dodatkowo wykrywa niewłaściwą kolejność faz.

 

Wszystkie sterowniki mają możliwość wysłania komendy START/STOP do generatora.

Sterownik OMD300 ma zintegrowane zasilanie napędu silnikowego. Jeżeli zastosowano sterowniki OMD200 i OMD800, to napęd silnikowy musi być zasilany osobno. Można skorzystać z pomocniczego źródła zasilania lub zastosować moduł przełączania zasilania ODPSE230C. Moduł zasila napęd silnikowy wykorzystując dwie linie. Urządzenie ma dwa wejścia, z linii 1 (LN I) i z linii 2 (LN II) i jedno wyjście do napędu silnikowego. Napęd silnikowy jest zasilany automatycznie, jeżeli jest dostępna moc z jednej z linii. Moduł ODPSE230C może współpracować z napędami silnikowymi na napięcie 230 V AC. Mocuje się go na szynie DIN lub na płycie montażowej.

 

Sterowniki OMD200 i OMD300
Sterowniki OMD200 i OMD300 mają możliwość nastawienia 7 parametrów. Nastawy są wprowadzane za pomocą przełączników typu DIP-switch oraz przełączników obrotowych.

Dostępne ustawienia to: stosowanie przewodu zerowego, liczba faz: 1 lub 3 (ustawienie domyślne) i stosowanie generatora. Można nastawiać również: napięcie znamionowe i próg napięcia (±5%, ±10%, ±15%, ±20%, ±25%, ±30%), częstotliwość znamionową, opóźnienie przełączania i opóźnienie zatrzymania generatora. Nastawiając wartość progu napięcia, równocześnie nastawia się tę samą wartość niesymetrii.

Panele sterowników wyposażone są w diody LED. Czerwona dioda LED sygnalizuje stan linii LN I, gdy rozłącznik I jest włączony (ON). Przy napięciu zbyt wysokim dioda błyska szybko z częstotliwością 5 Hz, a przy zbyt niskim 1 Hz. Diody sygnalizują też błyskaniem niewłaściwą częstotliwość (1 Hz, 50% ON / 50% OFF) i niesymetrię (1 Hz, 10% ON / 90% OFF).

Czerwona dioda LED I jest włączona, gdy automatyczny przełącznik zasilania znajduje się w położeniu „I” (rozłącznik I jest włączony, a rozłącznik II jest wyłączony). W innych przypadkach dioda jest wyłączona. Jeżeli przełączenie z położenia „O” do położenia „I” kończy się niepowodzeniem, dioda LED I błyska.

Czerwona dioda LED Alarm sygnalizuje alarm zewnętrzny.

Zielona dioda LED „Auto” sygnalizuje tryb pracy (automatyczny lub ręczny). Gdy sterownik OMD300 pracuje w trybie automatycznym, dioda LED „Auto” jest włączona (świeci się). Gdy sterownik pracuje w trybie ręcznym, dioda LED „Auto” jest wyłączona. W trakcie sekwencji testowej dioda LED „Auto” błyska.

Zielona dioda LED „Power” sygnalizuje stan zasilania. Gdy zasilanie jest włączone, dioda LED „Power” świeci się. Sterowniki ODM_ pozostają w stanie czuwania, co najmniej przez jedną minutę po wystąpieniu przerwy w zasilaniu energią elektryczną. Stan czuwania jest sygnalizowany błyskaniem diody LED

Gdy przyrząd pracuje w trybie ręcznym, a przełącznik obrotowy Lim zostaje ustawiony w pozycję TEST, sterownik (OMD200 lub OMD300) rozpoczyna sekwencję testową. Podczas sekwencji testowej można symulować sekwencje przełączania i przełączania powrotnego krok po kroku, wciskając przycisk „AUTO”. Użytkownik może przerwać wykonywanie sekwencji testowej, przestawiając przełącznik obrotowy Lim z powrotem w położenie odpowiadające żądanej wartości progu napięcia. Po przerwaniu sekwencji testowej urządzenie powraca do normalnej pracy w trybie ręcznym, z takimi samymi nastawami parametrów jak przed rozpoczęciem wykonywania sekwencji testowej. Wciskając przycisk „AUTO” jeden raz po przerwaniu sekwencji testowej, można przestawić urządzenie na tryb automatyczny.

...pełna wersja artykułu w EI 4/2012

 

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem