elektroinstalator.com.pl

Konferencja „Ochrona przeciwporażeniowa, odgromowa i przepięciowa w obiektach budowlanych zasilanych napięciem do 1 kV"

Użytkowanie urządzeń elektrycznych w instalacjach o napięciu do 1 kV jest powszechne zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. Urządzenia i instalacje są bezpieczne, jednak zdarzają się uszkodzenia i awarie, które mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Również wyładowania atmosferyczne bywają powodem takiego porażenia, pożaru, uszkodzenia urządzeń na skutek uderzenia pioruna w budynek lub powstania przepięć w instalacjach elektrycznych.

Konferencja Ochrona przeciwporażeniowa, odgromowa i przepięciowa w obiektach budowlanych zasilanych napięciem do 1 kV

O tym, jak skutecznie zabezpieczyć się przed wymienionymi wyżej zagrożeniami a także o obowiązujących aktualnie przepisach w tym zakresie poinformujemy Państwa w październiku br. na konferencji organizowanej w Warszawie przez redakcję czasopisma „Elektroinstalator".

PROGRAM KONFERENCJI*

„Ochrona przeciwporażeniowa, odgromowa i przepięciowa w obiektach budowlanych
zasilanych napięciem do 1 kV"

9:30 - 9:40 Powitanie uczestników konferencji

9:40 - 10:25 Ochrona przeciwporażeniowa, dr inż. Tomasz Karwat − referat

 • aktualny stan prawny (normy, rozporządzenia, przepisy)
 • wpływ działania prądu elektrycznego na organizm człowieka, graniczne dopuszczalne wartości prądu i napięcia rażenia
 • rodzaje ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
 • sposoby ochrony przed skutkami porażenia (izolowanie stanowiska, separacja zasilania, ochronne obniżenie napięcia itp.) ze szczególnym uwzględnieniem samoczynnego wyłączania zasilania – w tym zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych
 • połączenia wyrównawcze, uziemienia
 • plac budowy, gospodarstwa rolne i ogrodnicze, łazienki w budynkach mieszkalnych, kempingi – miejsca wymagające szczególnej ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary ochronne, badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • zasady BHP przy eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych

10:30 - 10:50 Ochrona przeciwporażeniowa - prezentacja firmowa

10:55 - 11:40 Ochrona odgromowa, dr inż. Marek Łoboda − referat

 • aktualny stan prawny (normy, rozporządzenia, przepisy)
 • wyładowania atmosferyczne, kategorie zagrożenia, rodzaje ochrony
 • elementy instalacji piorunochronnej (zwody, przewody odprowadzające i uziemiające, uziomy), budowa instalacji odgromowej
 • pomiary w instalacjach piorunochronnych

11:40 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 12:20 Ochrona odgromowa – prezentacja firmowa

12:25 - 13:10 Ochrona przepięciowa, dr inż. Tomasz Karwat − referat

 • aktualny stan prawny (normy, rozporządzenia, przepisy)
 • kategorie i stopnie ochrony przepięciowej
 • elementy ochrony przepięciowej, konstrukcja i przeznaczenie
 • zasady doboru ograniczników przepięć
 • przykładowe aplikacje ochrony przepięciowej w typowych układach sieci zasilającej

13:15 - 13:35 Ochrona przepięciowa – prezentacja firmowa

13:35 - 14:35 Przerwa na lunch

14:35 - 14:55 Pytania i odpowiedzi

14:55 - 15:00 Zakończenie konferencji

 

Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36

Termin: 8 października 2015 r.

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj!

 

*Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie i terminie konferencji


AcyMailing Module