System automatyki domowej My Home Legrand

Główną ideą przy projektowaniu nowego systemu automatyki domowej My Home było stworzenie jednego systemu z możliwością integracji różnych funkcji. Ofertę firmy LEGRAND można sklasyfikować do 5 różnych kategorii: elementy do realizacji komfortu, bezpieczeństwa, sterowania, komunikacji i oszczędności energii. Na każdą z wymienionych kategorii składa się kilka funkcji, które mogą wzajemnie łączyć się ze sobą, tworząc zintegrowany system automatyki.


Nowy system My Home daje nowe możliwości kompleksowej obsługi i zarządzania urządzeniami naszego domu za pomocą tylko jednego przycisku. W kategorii komfortu można wymienić elementy do sterowania oświetleniem, roletami czy do regulacji temperatury. Dla bezpieczeństwa przewidziano alarm przeciwwłamaniowy i alarmy techniczne. Do sterowania oddano do dyspozycji szereg przyjaznych interfejsów dla użytkownika, takich jak panele 3,5 lub 10 cali, możliwość obsługi systemu przez urządzenia mobilne oraz internet. W kategorii komunikacji zawiera się system dźwiękowy i wideodomofonowy. W końcu wprowadzono możliwość oszczędności energii, dzięki systemowi do zarządzania energią i wizualizacji (rys. 1).

My Home wykorzystuje różne technologie, aby sprostać funkcjonalnym potrzebom systemu automatyki domowej. Każda technologia ma oczywiście swoje unikalne cechy i zalety. Jedną z nich jest technologia radiowa, korzystająca z protokołu ZigBee® (rys. 2). Jest stosowana w systemach, w których wymagane są proste funkcje automatyki i prosta instalacja. Zaletą komunikacji za pośrednictwem radia, czyli bezprzewodowej, jest to, że nie wymaga żadnych specjalnych procedur instalacji czy skomplikowanej konfiguracji. Możliwe funkcje to: sterowanie oświetleniem, roletami, scenariusze i alarmy techniczne.
Technologia magistrali SCS wykorzystuje dwużyłową skrętkę do komunikacji między urządzeniami. Technologia SCS jest wykorzystywana przez Grupę LEGRAND od lat 90. i obecnie ma znacznie szerszy obszar zastosowań, związany z rozwojem nowych technologii. Zasilanie i wymiana informacji między urządzeniami automatyki są realizowane przez 2-przewodową magistralę o napięciu 27 V DC (rys. 3). Technologia magistrali SCS pozwala na równoczesne zarządzanie wszystkimi urządzeniami podłączonymi do systemu według zaprogramowanych scenariuszy. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne sterowanie wieloma funkcjami wchodzącymi w skład wymienionych wcześniej kategorii: komfortu, bezpieczeństwa, komunikacji, oszczędności energii. Użytkownik może wybrać dowolny rodzaj interfejsu do komunikacji z systemem automatyki (piloty, przyciski, łączniki dotykowe, ekrany dotykowe). Możliwe jest również rozszerzenie systemu SCS o bezprzewodowe sterowanie radiowe ZigBee®.