Od redakcji 5/2022

EL5 2022 okl intSzanowni Państwo,

W raporcie „Transformacja energetyczna w Polsce” autorzy z Forum Energii przedstawili najciekawsze dane o energetyce do 2021 r. Jak można było się domyśleć, w Polsce znów największą rolę w energetyce odegrał węgiel, którego udział w produkcji energii elektrycznej ponownie przekroczył 70%. Z kolei rekordowe ceny gazu sprawiły, że w całej Europie odwrócił się trend wytwarzania energii z tego paliwa. Pomimo coraz mocniej rosnących kosztów emisji CO2 po raz pierwszy od lat polski rynek energii elektrycznej był jednym z tańszych w UE.

Więcej…

Konkurs Osobowość Roku 2021 – edycja 6

osobowosc roku ikonaW siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Osobowość Roku 2021. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizatorów, dziewięciu ogólnopolskich organizacji branżowych: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI.

 

Celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć techniczno-gospodarczych oraz promocja i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce.

Decyzją Kapituły konkursowej tytuły OSOBOWOŚĆ ROKU 2021 otrzymali:

  • w kategorii NAUKA – Krzysztof Perlicki
  • w kategorii GOSPODARKA – Lech Adam Żak
  • w kategorii OTOCZENIE BIZNESU – Mikołaj Przybyła

 Kategoria: NAUKA

Krzysztof Perlicki

Perlicki foto

Zatrudniony na Politechnice Warszawskiej: jako asystent (od 1996 r.), po obronie doktoratu (1999 r.) na stanowisku adiunkta, po uzyskaniu tytułu habilitacji (2010 r.) – profesora uczelni (od 2011 r.). Pracuje w Instytucie Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. W latach 2016–2020 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych. Od września 2020 r. sprawuje funkcję prodziekana ds. ogólnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Jest członkiem Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, członkiem Prezydium Rady Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji.

W latach 2015–2019 był ekspertem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, w bieżącej kadencji pełni funkcję sekretarza tego komitetu. W latach 1995–2015 był dodatkowo zatrudniony w Orange Labs Polska (byłe Centrum Badawczo-Rozwojowe Telekomunikacji Polskiej) jako ekspert R&D w zakresie systemów i sieci telekomunikacyjnych.

Aktywność zawodowa Krzysztofa Perlickiego jest związana z systemami i sieciami telekomunikacyjnymi oraz techniką światłowodową. Jego prace badawcze oraz działalność dydaktyczna na rzecz kształcenia kadry technicznej koncentruje się na projektowaniu, budowie i eksploatacji szerokopasmowych sieci światłowodowych.

 Kategoria: GOSPODARKA

Lech Adam Żak

Lech akJest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o specjalności Sieci i Systemy Energetyczne. Ukończył studia podyplomowe na SGH w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Uczestniczył w warsztatach badawczych na Uniwersytecie STANFORDA w USA oraz na Washington University. Od ponad 40 lat pracuje w energetyce zawodowej, przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego - od zadań inżynierskich do menedżerskich.

Lech Żak posiada dyplom Ministra Przemysłu potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek z branży energetycznej. W 2021 r. został powołany do Rady ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Lech Żak ma doświadczenie we współpracy z samorządami lokalnymi poprzez czynną współpracę z Fundacją Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Stowarzyszeniem Polskich Gmin „ENERGIE CITES”, w tym aranżowanie inicjatyw z zakresu klastrów energii, smart city, elektromobilności, mikrosieci i internetu rzeczy.

Lech Żak jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), jest pełnomocnikiem Prezesa SEP ds. współpracy gospodarczej z firmą Vone Poland. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwa Gospodarczego Polskich Elektrowni.

 Kategoria: OTOCZENIE BIZNESU

Mikołaj Przybyła

M PrzybylaUkończył Wydział Zarzadzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest absolwentem studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej w zakresie Techniki Świetlnej i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych oraz członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji:

    • Polskiego Komitetu Oświetleniowego Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIEIES Illuminating Engineering Society of North America (Towarzystwo Inżynierii Oświetlenia Ameryki Północnej),
    • Komitetu Rozwoju Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”,
    • The Good Light Group.

Mikołaj Przybyła jest dyrektorem operacyjnym, członkiem zarządu GL Optic. Z firmą GL Optic jest związany od samego początku jej istnienia, kiedy to w 2010 r. GL Optic została wprowadzona na rynek przez JUST Normlicht. Od tego czasu odpowiada za globalny rozwój portfolia produktów oraz usług w zakresie pomiaru światła.

Mikołaj Przybyła prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pomiarów oświetlenia dla różnych zastosowań oraz dotyczące nowych norm i przepisów w branży oświetleniowej. Publikuje artykuły w pismach branżowych oraz wygłasza prezentacje podczas konferencji i sympozjów branżowych. Bierze udział w projektach badawczo-rozwojowych dotyczących innowacyjnych systemów pomiarowych.

 Skład Kapituły: 

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

Sekretarz – mgr inż. Marek Orłowski – prezes Zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem