Powstaną magazyny energii dla przedsiębiorców

605c7aa7df442 o originalPolitechnika Lubelska wraz z MPK Lublin i TF Kable Group rozpoczęła pracę nad projektem budowy modułowych magazynów energii. Z magazynów będą mogły korzystać przedsiębiorstwa w celu ograniczenia poboru mocy.

Partnerzy projektu podpisali już list intencyjny i oczekują na dofinasowanie kwotą 6 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt zakłada budowę trzech pilotażowych magazynów energii. Jeden z nich powstanie na terenie uczelni i będzie wykorzystywany do badań funkcyjnych, dwa pozostałe staną w zakładzie produkcyjnym TFKable i zajezdni MPK Lublin przy ul. Grygowej. Magazyny będą miały budowę modułową, dzięki temu będzie je można ze sobą łączyć równolegle, aby w zależności od potrzeb zwiększać całkowitą moc/pojemność zasilania. Każdy z magazynów będzie dysponował mocą 300 kW i pojemnością 240 kWh. Magazyny będą mogły być łączone zarówno z siecią trójfazową niskiego napięcia, jak i z siecią napięcia stałego, np. z trakcją zasilającą trolejbusy. Zarządzanie magazynem na poziomie lokalnym umożliwi karta rozszerzeń z mikrokontrolerem. Za pomocą tego układu będzie można optymalizować zużycie mocy i energii w przedsiębiorstwie, a tym samym redukować moc przyłączeniową, generując oszczędności wynikające z mniejszego szczytowego obciążenia.

– Dzięki temu projektowi będziemy mogli wykorzystywać magazynowaną energię. W przedsiębiorstwach, takich jak MPK Lublin, problem jest bardzo widoczny, bo szczytowy pobór mocy wynosi ponad 1500 kW, zaś średni dobowy 70 kW. Generuje to ogromne koszty, wynikające z zapewnienia mocy przyłączeniowej przez zakład energetyczny. Proponowany  magazyn ma pokryć częściowo zapotrzebowanie na energię i moc w chwilach, gdy dochodzi do maksymalnych obciążeń sieci. W efekcie dobowa krzywa obciążenia zostanie spłaszczona i będzie możliwe obniżenie całkowitej mocy przyłączeniowej zakładu – mówi Tomasz Fulara, prezes zarządu MPK Lublin.

Korzystanie z magazynów będzie korzystne zwłaszcza wtedy, gdy w życie wejdą nowe przepisy, które obciążą przedsiębiorstwa dodatkowymi opłatami za  czas korzystania z obciążenia pełną mocą przyłączeniową. Opłacalne stanie się obniżenie obciążenia w szczycie (poprzez rozładowywanie magazynu), a zwiększenie go w dolinie (poprzez ładowanie magazynu), ponieważ im bardziej wyrównana będzie krzywa obciążenia, tym mniejsza będzie opłata.

Źrodło: MPK Lublin, Fot. Tomasz Maślona