Ruszył XXV Konkurs o Nagrodę Siemensa

Ruszyla-kolejna-edycja-konkursu-o-Nagrode-SiemensaPolitechnika Warszawska i firma Siemens zapraszają naukowców, zespoły badawcze oraz absolwentów studiów I i II stopnia do udziału w Konkursie o Nagrodę Siemensa. Konkurs o Nagrodę Siemensa wyłania nietuzinkowe talenty spośród naukowców, zespołów badawczych oraz absolwentów studiów I i II stopnia z całej Polski. Zwycięskie projekty, które odpowiadają na potrzeby rynku i gospodarki – oprócz nagrody finansowej – uzyskują szansę na wdrożenie i zastosowanie w praktyce w ramach rozwiązań technologicznych firmy Siemens.

Za wyborem zwycięskich projektów przemawiać będzie przede wszystkim tematyka – określona w regulaminie konkursu – oraz walory aplikacyjne, czyli możliwość zastosowania rezultatów badań w praktyce. Do konkursu należy zgłaszać prace związane z zakresem działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następującymi obszarami nauki i inżynierii:

Ponadto przyjmowane są prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających wszystkie dziedziny wymienione powyżej. Do konkursu można też zgłaszać prace dyplomowe absolwentów studiów I i II stopnia instytucji akademickich w zakresie automatyki i robotyki, a także elektrotechniki.

Nagrody w konkursie

W wyniku postępowania konkursowego przyznawane są następujące nagrody:

Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych następuje przez złożenie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu, w sekretariacie jury konkursu do 30 kwietnia 2020 r. Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie: www.pw.edu.pl/siemens

Źródło: Politechnika Warszawska