Staszice po raz dziewiąty

news PIT staszice19galaW dniu 10 grudnia 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczysta gala z okazji IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności".

Celem konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających innowacyjny charakter. Ideą zorganizowania tego konkursu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności, promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji innowacyjnych rozwiązań, tak potrzebnych naszemu krajowi.

Gospodarzami gali były władze Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT-NOT) – organizatora konkursu, które reprezentowali prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz wiceprezesi Tadeusz Pawłowski (także przewodniczący Kapituły Konkursu Laur Innowacyjności), Kamil Wójcik i Adam Baryłka. Obecny był także Adam Bugajczuk – wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Rozwoju – przedstawiciel mecenasa konkursu.

Po krótkich wystąpieniach prezes E. Mańkiewicz-Cudny i A. Bugajczuka z KGHM, a także odczytaniu listów gratulacyjnych od Elżbiety Anny Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego i Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, prowadząca galę znana aktorka Laura Łącz rozpoczęła główną część uroczystości, jaką było uhonorowanie laureatów i wręczenie pamiątkowych statuetek oraz dyplomów.

W IX edycji Konkursu, w 11 kategoriach uznanie Kapituły Konkursowej obradującej pod przewodnictwem dr hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, prof. PIMR, wiceprezesa FSNT-NOT, znalazło 18 projektów w 11 kategoriach. Podczas gali wręczono Złote, Srebrne i Brązowe Laury oraz 7 wyróżnień. Wręczaniu nagród towarzyszył ciekawy program przygotowany przez artystów scen warszawskich, a Galę zakończyło koleżeńskie spotkanie przy poczęstunku.

Gośćmi gali byli:

Mecenasem tegorocznej edycji Konkursu był KGHM Polska Miedź S.A.

Patronatem konkurs objęli:

Źródło: PIT