Od redakcji 5/2019

Ei5Większość elektrowni i elektrociepłowni, jakie produkują prąd dla naszego kraju powstała przed 1989 r. Jeszcze starsze są elektrownie wodne. Spora ich część działa od lat 50 XX wieku. W najbliższych latach część przestarzałych elektrowni zostanie wyłączona, wskutek tego do 2032 r. stracimy blisko 12 GW mocy wytwórczych. Prognozuje się, że za 10 lat Polska straci 30 proc. krajowej energii. Jeśli do tego czasu nie powstaną nowe elektrownie, czekają nas czasowe wyłączenia prądu.

W dniu 4 czerwca 2018 r., podczas pierwszych letnich upałów padł rekord zapotrzebowania na moc, którego polskie elektrownie nie były w stanie zaspokoić i potrzebne były dostawy prądu z zagranicy. Podobna sytuacja miała miejsce w 2015 r., kiedy na skutek upałów znacznie wzrosło zużycie prądu. Wtedy to najwięksi odbiorcy energii musieli ograniczyć pobór mocy z sieci.

Więcej…

III Kongres Elektryki Polskiej

IMG 1612 maleZ udziałem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskieg oraz prof. Andrzeja Zybertowicza rozpoczął się w dniu 2 kwietnia 2019 r. w Warszawie III Kongres Elektryki Polskiej. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) to największe i jedno z najstarszych stowarzyszeń naukowo-technicznych sfederowanych w Naczelnej Organizacji Technicznej, które w 2019 r. obchodzi 100-lecie działalności. III Kongres Elektryki Polskiej, który odbywa się pod hasłem „Elektryka. Edukacja. Przemysł, Stowarzyszenie”, to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych w roku 100-lecia SEP.

Po powitaniach i wystąpieniu ministra K. Tchórzewskiego, który przedstawił najważniejsze problemy i wyzwania stojące przez polską energetyką, wykład „Polska w obliczu cyfrowego wyścigu zbrojeń” wygłosił prof. A. Zybertowicz. Następnie Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, przedstawił, dzieląc się z uczestnikami Kongresu swoimi refleksjami, prezentację „Rozwój elektroenergetyki w perspektywie do 2040 r.”. Z kolei „Stowarzyszenie Elektryków Polskich w okresie 100 lat działalności – wkład w rozwój nauki, techniki i gospodarki” było tematem wystąpienia prezesa SEP dr inż. Piotra Szymczaka.

„JIMG 1565 maleednym z głównych celów Kongresu jest sformułowanie diagnozy i prognozy rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki oraz dziedzin pokrewnych w perspektywie do 2040 r. Pragniemy by raport pokongresowy mógł służyć pomocą organom decyzyjnym Państwa w zapewnieniu bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Ten cel – zapisany w znowelizowanym w 2017 r. statucie SEP – jest wart wielkiego wysiłku. Wspólnie bierzemy odpowiedzialność za przyszłość Polski. Dołóżmy więc starań, aby była ona nowoczesna, silna i bezpieczna. Chcielibyśmy w ten sposób wypełnić misję naszego Stowarzyszenia – służenia społeczeństwu, nawiązując tym samym do korzeni SEP-u z okresu jego powołania. Dziękuję organizatorom, współorganizatorom i partnerom wydarzenia. Dziękuję członkom Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia SEP z jego Przewodniczącym – Krzysztofem Tchórzewskim, Ministrem Energii. Dziękuję także członkom Komitetu Sterującego III KEP – wybitnym specjalistom z naszego Stowarzyszenia, Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, jak i bratnich organizacji, a także wielu reprezentantom środowisk nauki i gospodarki kraju za trud włożony w przygotowanie Kongresu. Specjalne podziękowania kieruję pod adresem partnerów wydarzenia, bez których organizacja III KEP nie byłaby możliwa. Szanowni Państwo, zachęcam do aktywnego udziału w III KEP, a także życzę wszystkim uczestnikom owocnych obrad oraz satysfakcji z udziału w szerokiej debacie na temat wyzwań jakie stoją przed polską elektryką” – Piotr Szymczak, prezes SEP.

KEP plakat malePo sesji plenarnej uczestnicy Kongresu przystąpili do prac w sesjach tematycznych, toczących się wokół problematyki:

  • przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka,
  • inżynieria elektryczna w transporcie,
  • elektronika, telekomunikacja i informatyka,
  • kształcenie kadr elektryków oraz rola SEP w tym procesie,
  • historia elektryki i SEP.

Kongres potrwa dwa dni. Wnioski i stanowiska eksperckie Kongresu, po ich opracowaniu zostaną wydane w formie raportu, który zostanie przedłożony wszystkim decydentom, a także podmiotom mającym wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej w szeroko rozumianym zakresie elektryki: energetyki, elektroniki elektrotechniki, telekomunikacji i informatyki.

Posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia SEP

W dniu 1 kwietnia br. z udziałem podsekretarza stanu Tadeusza Skobla, pod nieobecność Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, odbyło się w siedzibie Ministerstwa inauguracyjne posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (fot). Minister Tchórzewski przyjął godność Przewodniczącego Komitetu.

BogaIMG 1581 malety program obchodów 100-lecia SEP przedstawił prezes Stowarzyszenia dr inż. Piotr Szymczak. Po prezentacji programu odbyła się merytoryczna dyskusja, w której poruszano sprawy zarówno jubileuszu, jak i programu III Kongresu Elektryki Polskiej. Wskazywano i podkreślano konieczność wyeksponowania podczas jego obrad niektórych tematów, takich jak pozyskiwanie młodzieży i kształcenie elektryków, etos inżyniera – elektryka, a także niektórych problemów ściśle branżowych oraz ustosunkowanie się do bogatego dorobku II Kongresu, który odbył się w 2016 r. i pozostawił Raport „Energia elektryczna dla pokoleń”.

Na zakończenie prezes SEP podziękował ministrowi K. Tchórzewskiemu za przyjęcie godności Przewodniczącego Komitetu Honorowemu Obchodów 100-lecia SEP i prosił wiceministra T. Skobla o przekazanie Ministrowi informacji o spotkaniu. Podziękował także zabierającym głos za wypowiedzi oraz zgłoszone propozycje i wnioski.

Program obchodów jubileuszu 100-lecia SEP

Uroczystości główne odbędą się w 6–7 czerwca 2019 r. w Warszawie. Poprzedzi je Msza św. w intencji elektryków i Stowarzyszenia w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Następnie, w Małej Auli Politechniki Warszawskiej, odbędą się obrady jubileuszowego XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP, zwołanego z okazji 100-lecia Stowarzyszenia. W programie Zjazdu, na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej, zostanie odsłonięty pomnik – ławeczka pierwszego prezesa SEP, prof. Mieczysława Pożaryskiego.

We wrześniu (26–28.09.2019 r.) odbędą się uroczystości jubileuszowe we Lwowie – mieście, w którym zrodziła się polska elektrotechnika. W programie tych obchodów zostaną złożone wieńce na grobach zasłużonych ludzi dla elektryki i Stowarzyszenia Oddziału Lwowskiego i Wołyńskiego. Planuje się odsłonięcie tablicy pamiątkowej w języku polskim i ukraińskim na Politechnice Lwowskiej oraz w siedzibie Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Na Politechnice Lwowskiej odbędzie się także seminarium naukowe „Początki rozwoju elektryki i SEP we Lwowie oraz kierunki współpracy elektryków polskich i ukraińskich”.

W październiku uroczystości jubileuszowe z okazji 100-lecia SEP przeniosą się do Wilna (18–19.10.2019 r.), gdzie również zostaną złożone wieńce na grobach zasłużonych ludzi dla elektryki i Stowarzyszenia Oddziału Wileńskiego. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się seminarium naukowe „Rozwój elektryki i SEP w Wilnie oraz propozycje współpracy elektryków polskich i litewskich”.

Ważnym celem działalności Stowarzyszenia jest koleżeńska integracja środowiska elektryków wszystkich branż i specjalności. Program obchodów rocznicy obejmuje także bal z okazji 100-lecia SEP na Politechnice Warszawskiej w listopadzie. Obchody jubileuszu zakończą się podczas spotkania świąteczno-noworocznego w grudniu.

Więcej informacji: http://3kep.sep.com.pl/program.php

Źródło: SEP

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem