Od redakcji 3/2021

Ei 3 - I okl
Szanowni Państwo,

Na początku lutego tego roku Rada Ministrów zatwierdziła nową politykę energetyczną dla Polski do roku 2040. Dokument PEP2040 zawiera wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej. Zgodnie z nią w 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych mają stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę ma odegrać wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej.

Więcej…

Od redakcji 11/2020

El 11 okladka intSzanowni Państwo,

Urząd Dozoru Technicznego prowadzi certyfikację instalatorów odnawialnych źródeł energii, w tym systemów fotowoltaicznych od 2014 r., na podstawie ustawy o OZE i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Od momentu rozpoczęcia działalności UDT w tym zakresie do końca września br. wydano 5936 certyfikatów, w tym 4336 instalatorom systemów PV. Certyfikaty wydawane są zarówno na podstawie posiadanego wykształcenia, jak i na podstawie egzaminu.

W pierwszym przypadku należy ukończyć studia wyższe w określonych specjalnościach lub na określonych kierunkach albo technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W drugim odbyć szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym oraz zdać egzamin organizowany przez UDT. Do tej pory na podstawie wykształcenia instalatorom systemów PV wydano 1957 certyfikatów, a na podstawie egzaminu – 2379 certyfikatów.

Według danych z końca września 2020 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 14 788 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Przez pierwsze dziewięć miesięcy br. przybyło ich 5792 – o 97% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Ministerstwo Energii zakłada, że do 2025 r. w Polsce zostanie zarejestrowany milion pojazdów elektrycznych, które będą generować zapotrzebowanie na energię elektryczną w wysokości ok. 2,3–4,3 TWh rocznie. Ambitne cele rozwoju elektromobilności wymagają zagwarantowania zwiększonych dostaw prądu. Aby uniknąć destabilizacji sieci, niezbędne są inwestycje w rozwój inteligentnych sieci energetycznych i opomiarowanie. W artykule o ładowaniu pojazdów elektrycznych przedstawiono problematykę doboru mocy zapotrzebowanej dla systemu ładowania pojazdów w budynku, charakterystykę ładowania pojazdu, opisano moce typowe dla stacji ładowania. Autor zaproponował sposób wykonania instalacji do ładowania EV, który zapewni wystarczającą moc na pokrycie zapotrzebowania.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Należy go stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Elementem wykonawczym PWP może być aparat elektryczny typu wyłącznik lub rozłącznik. W przypadku wyłącznika należy zapewnić wybiórczość działania zabezpieczeń występujących w instalacjach elektrycznych budynku, które są przyłączone za wyłącznikiem i eksploatowane w warunkach normalnej eksploatacji. Więcej informacji o tym użytecznym urządzeniu można znaleźć w artykule poświęconym PWP.

Jednym z wyzwań, z którym często muszą się zmierzyć elektrycy jest zidentyfikowanie przewodu czy kabla spośród wiązki zalegającej w wykopie. Błędna identyfikacja może stanowić śmiertelne zagrożenie dla montera oraz powodować długotrwałe wyłączenie zasilania odbiorcom. Właściwą praktyką jest zdublowanie ochrony poprzez stosowanie narzędzi do bezpiecznego cięcia, ale niezależnie od tego pierwszym krokiem zawsze musi być przeprowadzenie pewnej i skutecznej identyfikacji. O podstawowych metodach identyfikacji kabli Sn i nn za pomocą systemu identyfikacji kabli CI/LCI traktuje artykuł w dziale Metrologia.

W związku z pandemią koronawirusa prawie połowa pracodawców spodziewa się wstrzymania inwestycji, a co czwarty pracownik – redukcji wynagrodzeń – to dane z najnowszego raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy”. Z raportu wynika, że pracodawcy szybko zareagowali na bieżącą sytuację epidemiczną i wprowadzili szereg rozwiązań sanitarnych zanim weszły w życie odpowiednie regulacje. Odsyłam do artykułu na ten temat zamieszczonego w dziale BHP.

Miłej lektury.

Tomasz Charążka – redaktor naczelny

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem