Od redakcji 5/2020

ELektroinstalator5 2020 okl internet1Szanowni Państwo,

Łazienki i prysznice to obszary wysokiego ryzyka, dlatego wymagane środki ostrożności są odpowiednio rygorystyczne, a przepisy surowsze niż te dotyczące większości innych pomieszczeń. Środki ostrożności stosowane w łazienkach są oparte na: wytyczeniu stref, w których umieszczenie sprzętu elektrycznego jest ograniczone lub zabronione, ścisłym przestrzeganiu wymagań określonych dla każdej strefy, ustanowieniu połączenia ekwipotencjalnego między wszystkimi zewnętrznymi częściami metalowymi w danych strefach.

Więcej…

Od redakcji 3/2019

Szanowni Państwo,

Ei3 wwwPrzepięcia przejściowe to krótkotrwałe wzrosty napięcia trwające kilka mikrosekund, których wartość może wielokrotnie przewyższać napięcie znamionowe sieci. Największe przepięcia w sieci zasilającej niskiego napięcia powstają wskutek wyładowań atmosferycznych. Przepięcia o najwyższej energii powstają w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w zewnętrzną instalację odgromową lub niskonapięciową linię napowietrzną.

Badania dotyczące oddziaływania wyładowań piorunowych wskazują, że destrukcyjne działanie takiego uderzenia ma promień do 1,5 km. Brak systemu ochrony odgromowej i przepięciowej w takiej sytuacji może doprowadzić do całkowitej awarii podłączonych urządzeń lub uszkodzenia ich izolacji. Pośrednie efekty działań wyładowań atmosferycznych nie zawsze muszą być jedyną przyczyną przepięć pojawiających się w sieciach zasilających. Znacznie częściej przepięcia występujące w sieci mają swoje źródło w czynnościach łączeniowych. Przepięcia łączeniowe, chociaż nie wywołują aż tak dużych uszkodzeń jak przepięcia piorunowe, mogą poważnie zaszkodzić instalacjom. Przepięcia te powstają wskutek operacji załączania i wyłączania linii, podczas łączenia obciążeń indukcyjnych i pojemnościowych oraz podczas wyłączania prądów zwarciowych. Zwłaszcza odłączanie urządzeń produkcyjnych, systemów oświetleniowych lub transformatorów może powodować uszkodzenia w pobliskich urządzeniach elektrycznych. Przepięcia łączeniowe są dwu-, trzykrotnie wyższe od napięcia pracy urządzeń, jednak czasami mogą je przekraczać nawet 20-krotnie, niosąc ogromny ładunek energii.

Przepięcia mają ogromne konsekwencje dla światowej gospodarki, która opiera się na sieciach elektroenergetycznych oraz systemach informacyjnych. Obecnie sektory mieszkaniowy, komercyjny i przemysłowy w branży centrów danych opierają się na systemach komputerowych. Przestój tych systemów spowodowany krótkotrwałymi przepięciami może mieć fatalne skutki.

Przepięcia zewnętrzne i wewnętrzne są zjawiskiem nieuniknionym, stanowią więc realne zagrożenie dla sieci, urządzeń technicznych, ludzi i zwierząt. Najbardziej skuteczną metodą ochrony w sieciach SN i nn jest stosowanie nowoczesnych systemów odgromowych oraz ograniczników przepięć. Podstawową zasadą ochrony instalacji przed zagrożeniami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi jest zapobieganie dotarcia niszczącej energii do wrażliwych urządzeń. Aby to osiągnąć, należy przechwycić prąd wyładowania i skierować go do ziemi w sposób najbardziej bezpośredni (unikając jego przepływu w sąsiedztwie urządzeń wrażliwych). Ponadto niezbędne jest wyrównanie potencjałów instalacji za pomocą przewodów wyrównawczych uzupełnionych ochronnikami przeciwprzepięciowymi lub iskiernikami wyładowczymi. Do tego należy zminimalizować efekty indukcyjne wyładowań poprzez instalację ochronników przepięć oraz filtrów. Bardzo rozsądnym i skutecznym przy tym rozwiązaniem jest koncepcja strefowej ochrony odgromowej, opisana w międzynarodowej normie IEC 62305-4. Podstawą tej koncepcji jest zasada stopniowej redukcji wartości przepięć do bezpiecznego poziomu, zanim dotrą one do urządzenia końcowego i spowodowują w nim szkody. W tym celu cała sieć zasilająca budynku zostaje podzielona na strefy ochrony odgromowej. W każdym miejscu przejścia z jednej strefy do drugiej, w celu wyrównania potencjałów, instaluje się ogranicznik przepięć, o klasie dostosowanej do koniecznych w danym miejscu wymagań.

Zapraszam do lektury 3 numeru „Elektroinstalatora” poświęconego ochronie odgromowej i przepięciowej.

Tomasz Charążka

Redaktor naczelny

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem